Irena Dimke Møller

Ansvarlig og Kreativ skolelærer

en ørn til grafisk opsætning af både print og web

Matematik


Jeg har et højt fagligt niveau i matematik,da jeg havde linjefag i på seminariet. Jeg nyder at veksle undervisningen mellem undersøgende læring, træningsopgaver og klassesamtaler. Det gør, at jeg på denne måde kan udfordre den enkelte på deres niveau, så alle får udbytte af undervisningen.

Jeg har erfaring med at undervise på alle alderstrin. 

Svømning


Jeg har undervist i svømmeklubber, siden jeg var 14 år. Jeg har derigennem fået muligheden for mange forskellige kurser. Derfor har jeg deltaget på kurser i alt fra babysvømning til fejlretning og vandskræk mm.
På seminariet tog jeg svømmelærer uddannelsen, så jeg også kan undervise i folkeskolen.
Jeg har i mange år haft livreder bevis, men jeg har det ikke lige nu.
Jeg har de sidste 2 år undervist på Fjaltring Fri- og Udeskole.

Natur/teknik


Jeg har natur/teknik på linje. Her ynder jeg en værksteds orienteret og forsøgs/oplevelses baseret undervisning. 

Jeg har på Bonnet Friskole haft alle naturfags timerne.

Her har vi arbejdet med mange forskellige emner. Ballonbiler, lyd, vand, Costa Rica og meget, meget mere.

Fysik / kemi

I gymnasiet havde jeg fysik på A niveau og Kemi på B neaveau. Det gør, at jeg er faglig funderet til at undervise folkeskolens ælste elever.
Jeg har i min tid som lærer fået en del erfaring hermed. Jeg har bl.a. ført to 10. klasser op til eksamen på Struer Borgerskole i fysik/kemi. Jeg har undervist en specialklasse på Ulfborg skole. Jeg har haft Fysik/kemi på Udefriskolen, samt Bonnet Friskole. 
For nuværende har jeg 10 klasse på Handbjerghus Efterskole.

IT undervisning


Jeg har, lige siden min første pc i 1994, haft flair for at lære nye programmer at kende og været god til at fortælle videre til andre.

Jeg har på seminariet fået det  pædagoiske it kørekort.

Jeg kan undervise i word, exel, geogebra, pp, billedbehandling (gimp, photoshop eller andre programmer), lommefilm og video redigering.
Jeg synes det meste it undervisning hører til i de enkelte fag, men visse dele ligger fint i et par timer reserveret til it undervisning. Det er godt nok at få et startkursus i geogebra, men skal man være dygtig til at bruge det til at løse matematiske problemer, så kræver det, at der jævnligt er mulighed for at bruge det.
Jeg har tidligere undervist aftenhold i billedredigering, og i hvordan man laver en fotobog.

Hjemkundskab


Hjemkundskab er det ene af mine fire linjefag.
Jeg har erfaring fra både obligatorisk hjemkundskab i 4.-6. klasse samt fra valgfag i 8.-9. klasse.
Desuden har jeg også erfaring fra aftenskolehold i bl.a. stenalderkost.

For mig er hjemkundskab både det praktiske madlavning, men der er også behov for at have teori undervisning om fx. råvarekendskab. Afhængig af hvor meget tid der er til rådighed, kan en del af denne teori foregå løbende i undervisningen, ellers plejer jeg at have nogle undervisnings gange, hvor vi ikke laver mad. 

Billedkunst


Jeg har linjefag i billedkunst.

Jeg har undervist i faget på flere skoler. 

For mig er det vigtig at komme omkring mange forskellige udtryksformer og emner i løbet af skoleåret. Ud over det traditionelle som fx. tegning, maling, tryk og skulptur, plejer jeg også at inddrage billedbehandling på pc samt korte video'er eller animationer på ca. et minut.

Håndværk og Design

Det vil jeg gerne undervise i. Jeg har både billedkunst, sikkerhedskursus i sløjd og erfaring fra specialklasserne i Ulfborg. Derudover er jeg god til håndarbejde. Jeg tror bestemt, at jeg har mange gode ideer til projekter, der kan indrage alle tre dele.


Biologi / Geografi

Da jeg har natur/teknik på linje og i gymnasiets havde fysik(A), kemi(B), biologi og geografi, føler jeg mig yderst kompetent til også at undervise i disse fag i skolens overbygning. Hvilket jeg også har gjort de 6 år, jeg har fungeret som lærer.

Jeg foretrækker en undersøgende og eksperimenterende undervisning, når dette kan lade sig gøre i forhold til emnet.