Irena Dimke Møller

Ansvarlig og Kreativ skolelærer

en ørn til grafisk opsætning af både print og web

Derfor har jeg et fleksjob

I 2001 fik jeg en rygskade i et biluheld. Jeg kan derfor ikke arbejde på fuld tid, men arbejder maksimalt 50% af en fuldtidsstilling. Jeg er bevilget fleksjob i 2010 af Lemvig Kommune. Jeg har efter bevilling af fleksjob været ansat i flere lærerstillinger, og jeg er p.t. ansat på Handbjerghus Efterskole. Før det har jeg været lærer på Bonnet Friskole, Fjaltring Friskole og Udefriskolen.
Jeg har også gennem et halvt år arbejdet for en mindre reklamevirksomhed med rentegning af logoer og opsætning af websites.
Min rygskade giver ikke flere sygedage. Det giver blot behov for nedsat tid og mulighed for varierende arbejdsstillinger.

Jeg er 100 % mødestabil. Selvom en rygskade kunne give bekymring om nedsat mulighed for at deltage i fælles bevægelse i skoletiden, er dette ikke tilfældet. Jeg går ikke i stykker ved fysisk aktivitet. Jeg har godt af bevægelse og dyrker både agility og går i motionscenter.
Forløbet med min rygskade har gjort mig stærk på mange punkter. Jeg oplever at have fået en indre ro og styrke som smitter af på mine elever i klassen. Jeg føler mig værdsat som en lærer, der giver en god, spændende og meningsfuld undervisning. En undervisning der stiller krav, men hvor der er plads til at tage hånd om den enkeltes udfordringer.

Fordelen for dig som arbejdsgiver

Det giver mulighed for at få løst mindre opgaver i din virksomhed, som ellers kan være svære at finde fastansatte til. Jeg kan arbejde op til 50% af en fuldtidsstilling, men er også interesseret i færre timer og kan derved løse det behov I har.

Som arbejdsgiver skal du kun betale for det arbejde, jeg udfører. 
Det administrative arbejde omkring ansættelsen er også nemt at håndtere. Du betaler løn for det udførte arbejde, mens kommunen supplerer med et fleksløntilskud til mig. Du skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere.

Der er mulighed for at få dækket halvdelen af den løn I skal betale, hvis I er en statsarbejdsplads eller er en selvejendeinstitution. 

I kan læse mere om fleksjob ordningen på www.fleks.nu

I er velkommen til at aftale et møde, hvor jeg kan forklarer mere om mig selv og evt. skånehensyn. Det kan evt. foregå sammen med fleksjobkonsulenten.